Deelname

Deelname aan de Benchmark Gemeentelijk Groen biedt gemeenten de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in hun groenbeheer ten opzichte van vergelijkbare gemeenten en zo hun groenbeheer verder te professionaliseren. Maar het vraagt ook enige inspanning.
Aanleveren gegevens
Om te kunnen benchmarken zijn gegevens nodig. Leden moeten deze gegevens zelf aanleveren. Desgewenst verleent een medewerker van de Benchmark daarbij ondersteuning. Deze kan bij uw gemeente langskomen om samen met de beheerder de gegevens op een rij te zetten. Het is voor gemeenten ook mogelijk om de gegevens zelfstandig aan te leveren via een spreadsheet die speciaal daarvoor is opgezet. Maar hoe dan ook, kost het verzamelen en aanleveren de data de nodige tijd. U moet rekenen op 1-2 dagen. Uiteraard afhankelijk van de grootte van uw gemeente, de complexiteit van het groen, uw administratie e.d.
Kosten
Het maken van de rapportages, de ondersteuning bij het aanleveren van gegevens, het geven van adviezen, het organiseren van klantendagen etc. brengt de nodige kosten met zich mee. Voor deze inspanningen, vragen we dan ook een jaarlijkse bijdrage.

De jaarlijkse eigen bijdrage voor leden is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Deze is op dit moment (lidmaatschapsjaar 2023):

Gemeenten < 50.000 inwoners
Gemeenten > 50.000, maar < 100.000
Gemeenten > 100.000 inwoners

€ 2.335
€ 3.710
€ 5.110

Gemeenten die lid willen worden, maar dit jaar nog geen gegevens kunnen aanleveren, kunnen 1 jaar belangstellend lid worden. Een belangstellend lid ontvangt wel de algemene rapportage van de databank maar geen individuele rapportage. De bijdrage voor een belangstellend lid is € 735.

De bedragen zijn excl. 21% BTW.
Lid worden
Als u lid wilt worden, kunt u zich schriftelijk aanmelden bij:

Wageningen Environmental Research
t.a.v. ir. J. Spijker
Postbus 47
6700 AA WAGENINGEN

Wij verzoeken u gebruik te maken van het aanmeldformulier.

Het lidmaatschap is tot wederopzegging. Jaarlijks bestaat indien gewenst de mogelijkheid het lidmaatschap te beëindigen met ingang van het daarop volgend jaar. Uw schriftelijke afmelding moet dus uiterlijk 31 december bij ons binnen zijn, gericht aan Wageningen Environmental Research, t.a.v. ir. J. Spijker, Postbus 47, 6700 AA WAGENINGEN

Invoerformulier

Voor het vastleggen van de gegevens over een gemeente gebruiken we een eenvoudig en overzichtelijk Excel-formulier.
 

  Benchmark Gemeentelijk Groen - 0317-484990